BIBLIOGRAFIA

 

FONS DOCUMENTAL

 

ACA.  Arxiu Corona d’Aragó.

ACV. Arxiu Capitular de Vic.

ADG. Arxiu Diocesà de Girona.

ADM. Arxiu  Ducal Medinacelli.

ADV. Arxiu Diocesà de Vic.

AHMA. Arxiu Històric Municipal d’Arbúcies.

AHMB. Arxiu Històric Municipal de Blanes.

AMB. Arxiu Municipal de Blanes.

APA. Arxiu Parroquial d’Arbúcies.

AP . Arxiu Parroquial (de Sant Hilari Sacalm).

Dietari d’Hilari Saleta de Sant Hilari Sacalm.

Document de la família Dorca.

Document de la família Llorà i Argemí.

Document de la família Mongé.

Document de Ma. Carme Canaleta i Argemí, de  St. Antoni de Vilamajor.

Document de Ma. Teresa Morera.

Document de Miquel Martínez i Heres.

Document de la família Sansa, cedit per Rosa Cortina i Mercader.

Fons Patrimonial de ca n’Aulet.

Fons Patrimonial de can Blanc.

Fons Patrimonial de can Ferrer de Sant Pere Desplà.

Fons Patrimonial de Joan Illa i Colomer.

Fons Patrimonial de Fèlix Ferrer.

Fons Patrimonial del Marcús.

Fons Patrimonial Mas Vidal - Vilarnau de Viladrau.

Fons Patrimonial Noguer - Vilarnau de Viladrau.

Fons Patrimonial Pujals del Mas.

Fons Patrimonial del Regàs.

Fons Patrimonial Torres Pujals.

Fons Patrimonial de la família Martí - Juny.

Fons Patrimonial de la família Masferrer (Delfí).

Fons Patrimonial de la família Nadal.

Fons Patrimonial de la família Pons - Lleonart.

Fons Patrimonial de la família Pou.

 

INDICACIONS  BIBLIOGRÀFIQUES

Alcover-Moll, Diccionari Català-Valencià-Balear, Ed. Moll, Palma de Mallorca, 1988.

AUBADA. Programa de la Festa Major d’Arbúcies, agost de 1928.

Balaguer, Víctor, Al pie de la encina. El Progreso Editorial. Madrid, 1893.

Benet i Clarà, Albert, Una Comunitat Mossàrab a la vall d’Àger, Estudi Antroponímic.

Bolós, Jordi, “La Selva i el comtat de Girona abans de l’any 1000”.Quaderns de la Selva, núm. 14, pàg. 24,  any 2002.

Bolòs, Jordi i Hurtado, Víctor, Atles del Comtat de Girona (785-993), Ed. Rafael Dalmau, Barcelona, març 2000.

Bover Pagespetit, Andreu.  Arbúcies. Estudi del medi i formes de vida (1743-1940). Diputació de Girona, desembre de 1986.

Bruguera Ligero, Fèlix. “La toponímia com a mostra de la transcripció del territori. L’exemple d’Osor”. Quaderns de la Selva, núm.21.  Any 2009.

Caselles, Irene. Article de la revista PRESÈNCIA. 1 d’abril de 2005.

Catàleg d’arbres monumentals, notables i singulars del municipi d’Arbúcies.

Catalunya Romànica  vols. II (1984);   III (gener, 1986);  V (juny, 1991);   XVIII  (desembre, 1991). Ed. Enciclopèdia Catalana, SA.

Coll i Castanyer, Jaume. El Castell de Montsoriu.  Ed. Parròquia de Sta. Maria de Breda,  març, 1994.

Coromines, Joan, DECLC. Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana. Curial Edicions Catalanes-Caixa de Pensions “La Caixa”. Barcelona, 1991.

Coromines, Joan, Onomasticon Cataloniae, Curial Edicions Catalanes-Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “La Caixa”, Barcelona 1994.

D’Abadal i de Vinyals, R. (1926-1950) Catalunya Carolíngia.  Els Diplomes Carolíngis.Volum II, 1ª. part. Institut d’Estudis Catalans,  2008.

Diari de Barcelona, anunci.

Ginebra i Molins, Rafel, Masos, terres i topònims de Tavertet segons el capbreu de 1523, pàg. 14, dins la revista ELS CINGLES DE COLLSACABRA,  2002, de Tavertet.

Gran Enciclopèdia Catalana,  (GEC) V. 15,   Ed. Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1989.

Diccionari Llatí-Català, Ed. Enciclòpedia Catalana,  Barcelona, 1993.

Homs i Brugarolas, Ma. Mercè.  El sindicat remença de l’any 1448.

Iglésias, Josep.  El fogatge de 1497. Fundació Salvador Vives i Casajoana. Barcelona, 1991.

Igual Lluís, David i Navarro Espinach, German, Estudi Toponímic de l’Emigració italiana a València (s. XV-XVI). Tesi Doctoral.

Junyent, Eduard,  Diplomatari de la catedral de Vic. Segles IX-X. Patronat d’Estudis Ausonencs.  Vic, 1980.

Llobet, Salvador.  El medi i la vida al Montseny. Apèndix núm 6. Fogatge de l’any 1515 ACA,  “A-4 Fogatges”.

Mateu, Joaquim i Tura, Jordi, “El combat d’Arbúcies. Una aproximació als fets d’armes del 14 de gener de 1714, a partir de noves fonts documentals”. Quaderns de la Selva, núm. 24, any 2012.

Mestre Bun, Carmen. Las Hermanas Hospitalaries de la Santa Cruz de Barcelona. (1792-1977).  Ed Claret, Barcelona 1991.

Pladevall i Font, Antoni.  Monografies del Montseny, núm. 1  i 19,   (1993).

Pladevall i Font, Antoni.  “Regest dels documents de St. Benet de Bages”,  pàg. 69-77,    Quaderns de la Selva, núm. 6,  any 1993.

Pladevall, Antoni i Serradesanferm, Àngel. Sant Hilari Sacalm, Capital de les Guilleries,  1986

Pons i Guri, Josep M. El cartoral de Sta. Maria de Roca-Rossa.

Pons i Guri, Josep M. Les juridiccions dels vescomtats de Cabrera i de Bas l’any 1525. Bellveí.

Pujades, Jordi. L’ensenyament en la societat arbucienca  (1592-1975). Ed. Llibres del Segle. Col.lecció Montsoliu. Barcelona, 1 de novembre de 1996.

Quaderns de la Selva,  Jornada d’Onomàstica a Lloret de Mar, del 16 d’octubre de 2010.  Revista del Centre d’Estudis Selvatans,  núm. 23, any 2011.

Revista LA RIERA,  núm. 3, març 1934.

Revista LA RIERA,  núm. 5, maig de 1934. Secció “Noves”.

Rius i Serra, Josep, Cartulari de Sant Cugat, doc. 363.

Sànchez i Gonzàlez, Miquel, Toponímia de Cerdanyola (Vallès), pàg. 50.

 

WEBS