ACTIVITATS ECONÒMIQUES

 

Els noms d’edificacions auxiliars com el corral del Mataró o serradora del Regàs. Topònims referents a l’activitat econòmica agropecuària: artiga, corral, era, hort, pallissa, prat, vinya… I també altres activitats econòmiques: adoberia, forn, hostal, molí, pedrera… Les basses, les fargues, les fonts, les indústries i les mines es configuren també com uns elements complementaris del poblament, de gran importància.

 

Molí de les Pipes. Foto: AHMA

 

Document sencer (pdf 456 k)