Realització web:

Amb aquest treball de recerca hem intentat recollir la toponímia del poblament, activitats econòmiques, indrets, orografía … de la vall d’Arbúcies que,  malgrat ser-nos familiars, encara no en coneixem prou bé la seva procedència. Ha estat molt interessant per nosaltres recuperar-ne algunes dades, però això no implica que sigui un treball tancat, sinó que probablement sorgiran noves referències, que tenim la intenció d’anar publicant. Per això us convidem perquè  sigueu partíceps d’aquesta recerca, tant si es tracta de compartir i ampliar coneixements, com per pura curiositat.

 

Montse Duran  i  Joan Illa